DARBA AIZSARDZĪBAS INSTRUKCIJAS NODROŠINA FNSERVISS

images (1)Darba aizsardzības likums nosaka, ka darba aizsardzības instrukcijas ir jāveic ikvienam, kas dod darbu vismaz vienam darbiniekam. Tātad darba aizsardzības instrukcijas ir jāveic visiem uzņēmumiem, iestādēm, pat arī sabiedriskajām organizācijām.

Darba aizsardzības pasākumi ir jāveic atkarīgi no uzņēmuma (iestādes) darbības veida. Diemžēl vēl joprojām darba aizsardzības vajadzību sabiedrība un darba devēji vērtē kā būtisku tikai ražotnēm, būvkomersantiem un citiem bīstamiem objektiem. Šīs pieņēmums neatbilst patiesībai.

Mūsdienās personāla veselību un drošību var ietekmēt dažādi darba vides riska faktori , līdz ar to prasības darba aizsardzības speciālistu kvalifikācijai ir ievērojami augušas. Tādēļ arvien vairāk uzņēmumu izvēlas piesaistīt augsti kvalificētu darba aizsardzības kompetento institūciju personālu.

Viens no variantiem ir darba drošības centrs FN-Serviss, kas nodrošina augstas kvalitātes darba drošības pasākumu veikšanu atbilstoši uzņēmuma specifikai.

Pasākumu komplekss, ko nodrošina darba drošības centrs FNServiss, ietver ne vien visu vajadzīgo dokumentu izveidi un pasākumu veikšanu, bet arī darba aizsardzības speciālista „aizstāšanu”, jo darba aizsardzības likums atļauj „neturēt” savā uzņēmumā darba aizsardzības speciālistu, ja darba devējam ir noslēgts līgums ar kompetento institūciju par šāda veida pakalpojumiem. Tātad darba drošības centrs FNServiss var būt piemērots risinājums šāda veida situācijās.

DARBA AIZSARDZĪBAS INSTRUKCIJAS

Vēl viens FNServiss piedāvājums – pamatlīmeņa kursi darba aizsardzībā. Pamatlīmeņa kursi darba aizsardzībā ir 60 stundu garas apmācības, kuru laikā speciālisti iegūst zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības jautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu. Uzzini vairāk- http://fnserviss.lv/instruktaza-darba-aizsardziba/!

Vēl viens FNServiss darbības virziens – civilā drošība un aizsardzība. Izvēlei gan 160 stundu kursi – civilā drošība un aizsardzība, gan arī civilās aizsardzības plāna izveide. Tiek piedāvātas arī konsultācijas un apmācības. Kursi – civilā drošība un aizsardzība piemēroti iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību  darbiniekiem, kas nodarbojas ar civilās aizsardzības jautājumu risināšanu. Savukārt, ja nepieciešams civilās aizsardzības plāns, FNSeviss gādās ne vien par tā izstrādāšanu, bet arī par  saskaņošanu ar Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienestu.

EFEKTĪVAS UGUNSDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJAS – LABĀKOS RISINĀJUMUS ATRADĪSI PIE FNSERVISS

Ugunsdrošība ir būtisks faktors ikvienā uzņēmumā. Automātiskās ūdens ugunsdzēsības signalizācijas ir efektīvs veids, kā samazināt risku ugunsdrošībā, jo šīs ugunsdzēsības signalizācijas ātri un efektīvi likvidē ugunsgrēku. Rekomendē uzstādīt automātiskās ūdens dzēšanas sistēmas: noliktavās, daudzstāvu ēkās, lielveikalosun citos lielos objektos ar plašām telpām. Tiek piedāvātas gan Konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas, gan arī Adrešu ugunsdzēsības signalizācijas, lai katrs varētu atrast piemērotāko variantu.

Lai būtu droši, jāpadomā arī par piemērotu aprīkojumu. FNServiss dūmu dektators būs laba opcija. FNServiss dūmu dektators ir aprīkots ar fotoelektronisku dūmu atpazīšanas ietaisi, kas, fiksējot konkrētu dūmu koncentrāciju telpā, sāk signalizēt. Skaņa ir tik spalga, ka var pamodināt arī cieši aizmigušu cilvēku. Nopērkami Vācijā, Somijā, Polijā, Korejā un citās valstīs ražoti dūmu detektori, taču tie būtiski neatšķiras – ikviens FNServiss dūmu dektators ir ar CE marķējumu, kas ir galvenais tā kvalitātes rādītājs un apliecina  atbilstību Eiropas Savienības prasībām.

Darba aizsardzības instrukcijas, civilā drošība un aizsardzība, ugunsdzēsības signalizācijas, – šādus un vēl citus efektīvus risinājumus piedāvā darba drošības centrs FNServiss. Ieskaties www.fnserviss.lvun uzzini vairāk.