CIK VALODU PAKALPOJUMUS JŪS PROTAT NOSAUKT?

Cik būtiska loma Jūsu ikdienā ir svešvalodai? Ja darbojaties pakalpojumu nozarē, dodaties ceļojumos, Jums ir skolas vecuma bērns, tad, visticamāk, ar kādu svešvalodu sastopaties katru dienu. Lai svešvalodas pielietojums katru reizi būtu korekts, Jums var palīdzēt valodu speciālisti no starptautiskā valodu uzņēmuma “Skrivanek Baltic”. Uzziniet vairāk par dažādajiem pakalpojumiem!
TULKOJUMU BIROJS, KAS STRĀDĀ VAIRĀK KĀ 100 PASAULES VALODĀS
Informācijas tehnoloģijas, autobūve, jurisprudence, kosmētika, agrotehnika, mājaslapu teksti… Tulkojumu birojs “Skrivanek Baltic” spēj iztulkot dažādākos tekstus, jo pārzina šīs jomas. Kā tas iespējams? Valodu centra komandas dalībnieki ir ne tikai profesionāli tulki, tulkotāji, korektori un redaktori, bet arī ieguvuši izglītību vai praktisko pieredzi citās specializācijās. Tulkojumu birojs veic dažādus rakstiskos un mutiskos tulkojumus, tostarp secīgo un sinhrono tulkošanu, tulkošanu zīmju valodā, tulkošanu pa telefonu, kinofilmu dublēšanu. Lai klientiem nodrošinātu teicamu pakalpojuma kvalitāti, tulkojumu birojs katru tulkojumu apstrādā atbilstoši gadu gaitā attīstītai projektu vadības shēmai, kuras ietvaros ir ne vien tulkošana, bet arī tulkojuma pārbaude, kvalitātes kontrole, korektūra, atsauksmju iegūšana no klienta.
ANGĻU VALODAS KURSI AR INDIVIDUĀLU PIEEJU
Angļu valodas kursi ir vieni no biežāk apmeklētajiem svešvalodu kursiem Latvijā. Cilvēki vēlas iemācīties runāt bez aizķeršanās, rakstīt bez gramatikas aplamībām un spēt bez mulsuma sarunāties ar ārzemniekiem. Ja neesat pārliecināts par savu angļu valodas prasmju līmeni, ieskatieties www.skrivanek.lv, kur publicēts angļu valodas tests. “Skrivanek Baltic” angļu valodas kursi ir pielāgoti dažādām cilvēku iespējām. Pieejami individuāli, grupu un uzņēmumu kursi, E-mācību programma, kursi “Skype” vidē. Angļu valodas kursi ir izstrādāti atšķirīgām vajadzībām, piemēram, kurss “Teicama darba intervija angļu valodā” un “Angļu valoda darbam ārvalstīs”. Arī bērniem un jauniešiem izveidoti daudzveidīgi angļu valodas kursi, kuru vidū neaizmirstamas bērnu nometnes.
BĒRNU NOMETNES, KAS SAJŪSMINA UN AIZRAUJ
Ir vieta, kur vērtīgas zināšanas savienojas ar jautrību, atpūtu un jauki pavadītu laiku. Tās ir bērnu nometnes! “Skrivanek Baltic” piedāvā dienas un diennakts bērnu nometnes, kurās visas aktivitātes vērstas uz svešvalodas zināšanu apguvi. Līdzās uzticamiem un zinošiem vietējiem skolotājiem, tiek uzaicināti arī ārvalstu pasniedzēji, lai bērnam būtu iespēja dzirdēt oriģinālo valodas skanējumu. Aplūkojiet bērnu nometnes, ko “Skrivanek Baltic” rīko tuvāko mēnešu laikā, www.bernunometnes.lv!
KONFERENČU TULKOŠANA VIEGLĀKAI SAZIŅAI
Vai esat piedalījies sanāksmē, kuru apmeklē cilvēki ar dažādu valodu zināšanu līmeni un ir piesaistīts tulks? Lai sazināšanos padarītu vienkāršāku, “Skrivanek Baltic” pakalpojumu vidū ir konferenču tulkošana, ko veic pieredzējuši tulki. Konferenču tulkošana ir cieši saistīta ar organizatoriskiem jautājumiem, tāpēc valodu uzņēmums klientiem piedāvā arī tehnisko tulkošanas aprīkojumu, konsultācijas, materiālu maketēšanu un druku. Konferenču tulkošana ir iespējama arī virtuālajā vidē – vietnē “Skype”.
Apmeklējiet www.skrivanek.lv – tas ir Jūsu gids svešvalodu pasaulē!