Autoskola Rīgā

autoskolaAutoskolā mācību teorijas lektors un auto vadīšanas nodarbību instruktors profesionāli sagatavo jaunos ceļa satiksmes dalībniekus, lai varētu atbilstoši noteikumiem un droši atrasties ceļu satiksmē. Autoskolās var apgūt kā A, B un C, tā arī D un 95.koda kategorijas apmācības.
Vispopulārākā no transportlīdzekļu kategorijām ir B kategorija, kas sniedz izdevību saņemt braukšanas apliecību tādu mehānisko transporta līdzekļu vadīšanā, kas nav smagāki par 3,5 tonnām un ar astoņām vietām, neierēķinot šofera sēdvietu. Uzsākot apmācības, kursanti izies 1. palīdzības kursus, apgūs ceļa satiksmes noteikumus, kā arī uz konkrēto kategoriju attiecīgo teoriju. Pierakstīties autoskolai var pat 16 gadus veci jaunieši. Autoskola Rīgā piemērota ir ikvienam.
Paralēli ceļa satiksmes noteikumu apguvei jaunais autobraucējs var uzsākt auto vadīšanas apmācību pie Saņemot medicīnisko izziņu, CSDD var nokārtot mācību tiesības, ar kurām var braukt pie stūres instruktora vai vadītāja ar vismaz trīs gadu stāžu autovadīšanā pavadībā.
PROFESIONĀLU TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJU KATEGORIJA
Profesionālā kategorija autoskolās tiek šifrēta ar 95. kodu un tā ir derīga 5 no saņemšanas mirkļa.
Izejot sekmīgas apmācības autoskolā, Pēc tam, kad autoskolā ir pabeigti visi pārbaudījumi un apgūtas pieklājīgas braukšanas iemaņas, jaunais autobraucējs var iet uz noslēguma pārbaudījuma kārtošanu CSDD.
teorijas pārbaudījums ceļu satiksmes noteikumos. Jāatbild uz 35 jautājumiem 30 minūšu laikā, iesniedzot ne vairāk par trim kļūdām.
Otrajā daļā ir 45 jautājumi, uz kuriem jāatbild 60 minūšu teorētiskais eksāmens profesionālajos jautājumos. Ja “mācībnieks”  pieļaus ne vairāk kā 5 nepareizas atbildes, tad eksāmens ir ieskaitīts. Kad ir sekmīgi nokārtota pārbaudījuma teorija, noslēgumā ir pārbaudījums braukšanā.
VALSTS EKSĀMENS CSDD TEORIJĀ UN BRAUKŠANĀ
Pēc sekmīgi izpildītajiem autoskolas pārbaudījumiem, visi, kam ir 18 gadi, var iet pieraktīties noslēguma eksāmenus. Pirmajā fināla pārbaudījumu posmā ir eksāmens teorijā, kurā noteiks potenciālā autovadītāja kompetenci ceļu satiksmes noteikumos. Pēc teorijas eksāmena nokārtošanas ir braukšanas pārbaudījums, kurš notiek eksaminatora klātienē.
CSDD teorētiskais un braukšanas eksāmens ir pēdējais posms, kuru, veiksmīgi noliekot, cilvēks var nokārtot visus nepieciešamos papīrus autovadītāja apliecības saņemšanai.